Тренажер для тренировки хвата рук

Тренажер хвата VNK Stick (1 шт.)
Тренажер хвата VNK Ball (1 шт.)
Тренажер хвата VNK Gibbon (1 шт.)
Тренажер хвата VNK Rod (1 шт.)
Тренажер хвата VNK Trigon (1 шт.)
Тренажер хвата VNK UFO (1 шт.)

Тренажер для тренировки хвата рук