Боксерские мешки

Боксерский мешок V`Noks Futuro 1.5 м, 50-60  кг
Боксерский мешок V`Noks Gel 1.2 м, 40-50 кг
Боксерский мешок V`Noks Gel 1.5 м, 50-60 кг
Боксерский мешок V`Noks Gel 1.8 м, 85-95 кг
Боксерский мешок V`Noks Gel Red 1.2 м, 40-50 кг
Боксерский мешок V`Noks Gel Red 1.5 м, 50-60 кг

Боксерские мешки